ریسک و بیمه

 • 1. بیمه بدنه اتومبیل / Car Insurance

  بیمه نامه بدنه اتومبیل یک پوشش بیمه‌ای است که وسیله نقلیه موتوری زمینی را در مقابل خسارتهای ناشی از خطرات اصلی از قبیل حادثه، آتش‌سوزی و سرقت کلی در مقابل دریافت حق بیمه معین و مشخصی تحت پوشش قرار می‌دهد.
  خطرات اصلی در بیمه بدنه

  1. حادثه: منظور از حادثه در بیمه نامه بدنه عبارتست از برخورد ...

 • 2. بیمه باربری و انواع آن / Shipping & Freight Insurance

  بیمه حمل و نقل کالا یا بیمه‌نامه باربری، قدیمی ترین رشته در بیمه های بازرگانی محسوب می شود. این بیمه، قراردادی است که براساس مفاد و شرایط توافق شده در آن، بیمه‌گر خسارت های وارد شده به کالا در مسیر حمل و نیز هزینه‌های احتمالی ناشی از آن مطابق مفاد قرارداد بیمه، جبران می نماید. این قرارداد دلالت بر ...

 • 3. بیمه شخص ثالث اتومبیل / Third Party Car Insurance

  در بیمه شخص ثالث تعهد بیمه گر در رابطه با مسئولیت رانندگان وسایط نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث می‌باشد که چنانچه اتومبیل بیمه شده موجب بروز خسارت به شخص دیگری غیر از راننده مسبب حادثه شود بیمه گر خسارت وارده به آن شخص را جبران نماید.
  براساس ماده 1 قانون شخص ثالث مصوب دیماه 1347 و اصلاحیه ...

 • 4. بیمه‌های اتومبیل و انواع آن

  بیمه‌های اتومبیل در کنار سایر رشته‌های بیمه‌ای غیر زندگی (اموال، اشیاء) توسط شرکتهای بیمه‌گر بازرگانی به بیمه گذاران عرضه می‌شود. میزان ریسک پذیری انواع وسیله نقلیه، بالا بودن میزان دیات و افزایش آن در هر سال، اجباری بودن بیمه نامه شخص ثالث، شناخت کافی آحاد جامعه از این رشته بیمه‌ای در مقایسه با سایر ...

 • 5. بیمه عدم‌النفع ناشی از شکست ماشین‌آلات / Machinery Loss of Profit or M.L.O.P

  هرگاه بر اثر یکی از خطرات تحت پوشش در بیمه شکست ماشین‌آلات، خط تولید یک کارگاه یا کارخانه با توقف ناخواسته مواجه شود در آن صورت سود از دست رفته ناشی از وقفه در کار تحت پوشش این بیمه خواهد بود.

  مدت بیمه MLOP

  حداکثر یک سال می‌باشد که می‌تواند بنا به درخواست بیمه گذار تمدید گردد.

  **پوشش‌های ...

 • 6. بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان (تضمین کیفیت ساختمان) / Latent Defects of Building Insurance or LDB

  این بیمه نامه هرگونه نقصی در سازه های اصلی و جانبی ساختمان ناشی از طراحی غلط، اجرای نادرست، مواد و مصالح معیوب در طی مدت اعتبار بیمه نامه که به بیمه گر اعلام شود و در زمان صدور گواهی پایان کار به وسیله بیمه گذار و گواهی تایید بازرس فنی آشکار نشده باشد را تحت پوشش قرار می‌دهد. (سازه‌های اصلی ساختمان) ...

 • 7. تئوری انتخاب مساعد

  انتخاب مساعد وضعیتی است که در آن نرخ خسارت (احتمال وقوع حادثه ) بیمه شدگان از احتمال وقوع حادثه کل جامعه آماری کمتر است. اما تئوری سنتی انتخاب عکس، به وضعیتی گفته می شود که در آن احتمال وقوع حادثه بیمه شدگان از احتمال وقوع حادثه کل جامعه آماری بیشتر باشد. به عبارت دیگر شرکتهای بیمه با سطح ریسکی بالاتر ...

1
تعداد کل: 7
آقای مشاور