بازارشناسی و مسائل بازاریابی

  • 1. رضایت‌مندی مشتری و رویگردانی / Customer Satisfaction & Churn

    رضایت‌مندی، ارزیابی و پاسخ عاطفی مصرف‌کننده به تجربه کلی از استفاده از یک محصول یا خدمت می‌باشد که اقدام به خرید را تقویت می‌کند (الیور، 1992). در واقع همان طور که از این تعریف بر می‌آید، نارضایتی در واقع همان ارزیابی و پاسخ عاطفی است که انصراف از خرید را تقویت ...

  • 2. حفظ مشتری / Customer Retention

    طبق بررسی‌های به عمل آمده، هزینه‌ی جذب یک مشتری جدید، معادل 5 برابر راضی و خوشحال کردن یکی از مشتریان فعلی می‌باشد. ترغیب کردن مشتریان راضی به خرید، از فروشندگانی غیر از فروشندگانی که در حال حاضر از آنها خرید می کنند، نیازمند تلاش و فعالیت ...

  • 3. محاسبه هزینه مشتریان از دست رفته و رویگردان / Cost of Churners

    شرکت‌های امروزی باید نسبت به مشتریان از دست رفته، توجه بیشتری نشان دهند و برای کاهش آن، تدابیری اتخاذ کنند. کاهش نسبت مشتریان از دست رفته، شامل فرآیندی چهار مرحله‌ای است. قدم نخست تعیین اندازه‌گیری نسبت حفظ مشتریان است. مثلاً برای یک مجله، تعداد مشتریانی که نسبت به تجدید ...

1
تعداد کل: 3
آقای مشاور