تئوریهای مدیریت

  • 1. مکتب کلاسیک: بوروکراسی

    در اواخر سالهای 1800 میلادی مجموعه ای از مفاهیم تازه درباره سازمان، که هم اکنون به عنوان تئوری کلاسیک شناخته شده است به گونه ای وسیع گسترش یافت. تاثیر نظریه کلاسیک سازمان هم اکنون نیز بارز و برجسته است، چنانکه آثار آن در بسیاری از سازمان های پیچیده مشاهده می شود. سازمان های بر اساس بوروکراسی و برخی ...

  • 2. اصول چهارده گانه مدیریت فایول / Fayol's 14 Principles of Management

    هنری فایول

    درسال 1916 میلادی صنعتگری فرانسوی به نام هنری فایول[1] کتاب برجسته خود با عنوان "مدیریت صنعتی و عمومی" را منتشر کرد. وی  نظریه‌ای مستقل از نظریه مدیریت علمی فردریک تیلور، با نام ...

1
تعداد کل: 2
آقای مشاور