مدیریت عمومی

  • 1. مدیریت شطرنجی / Chess Management

    سالیان درازی است که از بازی شطرنج به عنوان بهترین بازی فکری یاد می شود. باتوجه به قوانین و حرکت مهره های آن می توان به پیچیدگیهای تازه ای درباره این بازی پی برد. البته لازم به ذکر است که در اینجا منظور از شاه مدیر عامل شرکت نیست بلکه تولید و دارایی و منافع شرکت است. در این مقاله سعی شده است درسهایی ...

1
تعداد کل: 1
آقای مشاور