آیین زندگی

 • 1. احمد فارسی / نویسنده و مولف

  احمد فارسی

  احمد فارسی هستم.
  متاهل و دارای دو فرزند پسر.
  لیسانس علوم تربیتی و بازنشسته آموزش و پرورش.
  مدیر مسئول مجله دو هفته نامه پیامگستر.
  نویسنده کتاب این کارونکن – این کارو بکن.
  30 سرمقاله دارم که ...

1
تعداد کل: 1
آقای مشاور