زبان عمومی

  • 1. مرد فیل چهره / The Elephant Man

    مرد فیل چهره

    مرد فیل چهره، داستانی است ماجرایی که برای زبان آموزان بصورت دو زبانه عرضه شده است. جان مریک (مرد فیل چهره) به خاطر یک عارضه مادر زادی دچار یک نوع ناهنجاری شدید ظاهری است. از او در سیرک ها به عنوان یک حیوان ...

1
تعداد کل: 1
آقای مشاور