تصمیم گیری در مسائل مالی

  • 1. سهام ممتاز / Preferred share or stock

    سهام ممتاز، نوعی گواهی مالکیت قابل انتقال است که به دارندهٔ آن، حقی محدود و ثابت از دارایی‌های شرکت می‌دهد. واژهٔ ممتاز بدین معنی است که که پرداخت سود این سهام، نسبت به سود سهام عادی، اولویت داشته، و باید به طور کامل پرداخت شود، حتی اگر شرکت به هر دلیل ورشکسته شود.

    در قانون تجارت فقط یک مادهء چند ...

1
تعداد کل: 1
آقای مشاور