بازارها و نهاد های مالی

  • 1. آشنایی با بورس: مبانی تحلیل تکنیکال / Technical Stock Market Analysis

    تحلیل تکنیکال (تکنیکی) چیست و چرا تحلیل تکنیکال انجام می دهیم؟

    تحلیل تکنیکال به معنی بررسی نوسانات قیمت سهام (ارز) در گذشته است که به کمک نمودار وبه منظور پیش بینی حرکت آتی بازارانجام می گیرد. در این نوع تحلیل سعی می شود از روند قیمت یک سهم (ارز) در گذشته ،آینده آن پیش‌بینی شود. تحلیل تکنیکی ...

  • 2. سود هر سهم و سود تقسیمی هر سهم / EPS & DPS

    EPS یا سود هرسهم[^1]

    سود هر سهم (EPS) یکی از آماره های مالی بسیار مهم است که مورد توجه سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی می باشد. EPS از تقسیم سود پس از کسر مالیات شرکت، بر تعداد کل سهام، محاسبه می شود. که نشان دهنده سودی است که شرکت در یک دوره مشخص به ازای یک سهم عادی بدست آورده است (نوو، 1385). ...

1
تعداد کل: 2
آقای مشاور