رفتار مصرف کننده

 • 1. رضایت‌مندی مشتری و رویگردانی / Customer Satisfaction & Churn

  رضایت‌مندی، ارزیابی و پاسخ عاطفی مصرف‌کننده به تجربه کلی از استفاده از یک محصول یا خدمت می‌باشد که اقدام به خرید را تقویت می‌کند (الیور، 1992). در واقع همان طور که از این تعریف بر می‌آید، نارضایتی در واقع همان ارزیابی و پاسخ عاطفی است که انصراف از خرید را تقویت ...

 • 2. حفظ مشتری / Customer Retention

  طبق بررسی‌های به عمل آمده، هزینه‌ی جذب یک مشتری جدید، معادل 5 برابر راضی و خوشحال کردن یکی از مشتریان فعلی می‌باشد. ترغیب کردن مشتریان راضی به خرید، از فروشندگانی غیر از فروشندگانی که در حال حاضر از آنها خرید می کنند، نیازمند تلاش و فعالیت ...

 • 3. محاسبه هزینه مشتریان از دست رفته و رویگردان / Cost of Churners

  شرکت‌های امروزی باید نسبت به مشتریان از دست رفته، توجه بیشتری نشان دهند و برای کاهش آن، تدابیری اتخاذ کنند. کاهش نسبت مشتریان از دست رفته، شامل فرآیندی چهار مرحله‌ای است. قدم نخست تعیین اندازه‌گیری نسبت حفظ مشتریان است. مثلاً برای یک مجله، تعداد مشتریانی که نسبت به تجدید ...

 • 4. قصدرویگردانی مشتری / Customer Switching Intention

  از آنجائیکه که مشتریان قبل از بُروز رفتار رویگردانی، قصد می‌کنند که به ارتباطشان با شرکت خاتمه دهند، ابزار قصدرویگردانی، یکی از راههای مناسب مطالعه کسانی است که نهایتاً اقدام به ترک شرکت می‌نمایند و می‌تواند یک نقش پیشگیرانه برای خروج مشتریان ...

 • 5. قصدها و نیات‌رفتاری / Behavioral Intention

  طبق تعریف فیشبین و آجزن (1975) قصد یک فرد، عبارتست از: دریافت و ادراکی که فرد از بُروز یک رفتار خاص دارد. به عبارت دیگر قصد فرد یک موقعیت ذهنی و احتمالی می‌باشد که بین فرد با عمل وی ارتباط برقرار می‌کند (گپی و رامایا، 2007)

  بر اساس نظریه رفتار برنامه‌ریزی شده ...

 • 6. رابطه قصد فرد با بروز رفتار / Intention & Behavior

  بکر و کونور (1985)  مدل جامعی برای نیات‌رفتاری ارائه کرده‌اند. در این مدل نشان می‌دهد که نیت هر فرد بهترین پیش‌بینی‌کننده رفتار وی می‌باشد. به عنوان مثال، سریعترین و دقیقترین راه تعیین اینکه آیا فردی از کارش استعفا خواهد داد یا خیر این است که از فرد ...

 • 7. رفتار / Behavior

  آدمی از آغاز زندگی، فعالیتها و اعمال دیگران را مشاهده می‌کند و می‌کوشد آنچه را که می‌بیند تفسیر نماید. مطالعه نظام‌یافته رفتار به بهبود توانایی تشریح و پیش‌بینی و همچنین هدایت، کنترل و تغییر رفتار می‌انجامد و نیز از روابط میان رفتارها و واقعیتهای مهم ...

1
تعداد کل: 7
آقای مشاور