تست های کارشناسی ارشد

 • 1. دفترچه سوالات کنکور کارشناسی ارشد سراسری سال 91 - مجموعه مدیریت کد 1142

  در این مجموعه، تست های کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت (کد 1142) آزمون سراسری سال 1391، به صورت "تایپی" همراه با پاسخ گزینه ای، در دسترس علاقه مندان این رشته قرار گرفته است. امید است که مفید فایده واقع گردد. به علت تشابه سوالات کنکور ارشد هر سال، مطالعه نمونه سوالات سالهای گذشته می تواند راهکاری ...

 • 2. تست درس تئوری‌های مدیریت – ارشد - سراسری 88

  در این مجموعه، تست های کارشناسی ارشد درس تئوری‌های مدیریت که در آزمون سراسری سال 1388 در مجموعه مدیریت طرح شده است، به صورت "تایپی" در دسترس علاقه مندان این رشته قرار گرفته است. امید است که مفید فایده واقع گردد. ضمنا در مورد خواندن درس تئوری مدیریت به نکات زیر توجه کنید:
  علاقه مندی به ...

 • 3. تست درس زبان انگلیسی – ارشد مدیریت - سراسری 70

  در این مجموعه، تست های کارشناسی ارشد درس زبان انگلیسی که در آزمون سراسری سال 1370 در مجموعه مدیریت طرح شده است، به صورت "تایپی" در دسترس علاقه مندان این رشته قرا گرفته است. امید است که مفید فایده واقع گردد. ضمنا در مورد خواندن درس زبان انگلیسی به نکات زیر توجه کنید:
  علاقه مندی به مباحث ...

 • 4. تست درس تئوری‌های مدیریت – ارشد - سراسری 86

  در این مجموعه، تست های کارشناسی ارشد درس تئوری‌های مدیریت که در آزمون سراسری سال 1386 در مجموعه مدیریت طرح شده است، به صورت "تایپی" در دسترس علاقه مندان این رشته قرا گرفته است. امید است که مفید فایده واقع گردد. ضمنا در مورد خواندن درس تئوری مدیریت به نکات زیر توجه کنید:
  علاقه مندی به ...

 • 5. تست درس تئوری‌های مدیریت – ارشد - سراسری 87

  در این مجموعه، تست های کارشناسی ارشد درس تئوری‌های مدیریت که در آزمون سراسری سال 1387 در مجموعه مدیریت طرح شده است، به صورت "تایپی" در دسترس علاقه مندان این رشته قرا گرفته است. امید است که مفید فایده واقع گردد. ضمنا در مورد خواندن درس تئوری مدیریت به نکات زیر توجه کنید:
  علاقه مندی به ...

1
تعداد کل: 5