مجموعه مقالات کنفرانس ها

  • 1. پیاده سازی سیستم نت بهره ور جامع ( TPM) در شرکت دابو صنعت رافع آمل

    بکارگیری کورکورانه قواعد سنتی و چشم پوشی از رویکردها و تکنیکهای نوین مدیریتی در خوش بینانه ترین حالت منجر به منزوی شدن در بازار و صنعت خواهد شد. TPM یکی از جدیدترین تکنیک های مدیریتی است که در حین توجه به دارایی های فیزیکی و اقتصادی یک سازمان به نیروی انسانی نیز توجه کرده و زمینه های پیروزی سازمان را ...

1
تعداد کل: 1
آقای مشاور