مجموعه مقالات سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

 • 1. زنان، امنیت و حمل و نقل شهری

  در نخستین برنامه ریزی های شهری در نیمه قرن بیستم شهرها براساس تفکیک کارکردها به شیوه ی سنتی مورد توجه قرار می گرفتند یعنی نظر به این که زنان بیشتر به کارهای خانه می پردازند طبعا در فضاهای شهری حضور کمتری دارند و همچنین بهعلت این که معماری شهرها در دست مردان قرار داشت نیازهای زنان برای استفاده از فضاهای ...

 • 2. مکان یابی ساختمانهای بلندمسکونی در قزوین با استفاده از فرایند سلسله مراتبی G.I.S, AHP

  بلندمرتبه سازی برای استفاده ی حداکثر از فضا و منابع محدود به توسعه ی پایدار شهرها کمک می کند اما عدم توجه به ضوابط و معیارهای لازم برای مکان یابی صحیح این ساختمان ها می تواند باعث بروز مشکلات متعددی در مناطق شهری گردد و ممکن است این امر نگرانی ها و یا حتی حوادث ناگواری را به وجود آورد. بلندمرتبه سازی ...

 • 3. تحلیل شاخصهای شهر سالم در محله ی بهارستان شهر مشهد

  گسترش شهرنشینی و به دنبال آن مشکلات خاص آن؛ مانند تخریب محیط زیست، آلودگی آب، هوا، خاک، افزایش بیماریهای روانی و... جامعه شهری را بیش از پیش تهدید میکند. این امر خلاف اصول توسعهی پایدار شهرها و محیط زیست است و موجب شده تا امروزه مدیریت شهری با چالشهای فراوانی در زمینهی تراکم جمعیت، کمبود مسکن، آلودگی ...

 • 4. بررسی رابطه ی اعتماد اجتتماعی و مشارکت ورزشی زنان در جامعه شهری ایران

  پژوهش حاضر به بررسی رابطه ی اعتماد اجتماعی و مشارکت ورزشی در بین زنان در جامعه شهری ایران پرداخته است روش تحقیق پیمایش است جامعه آماری زنان 30-15 ساله شهر جهرم هستند که 336 نفر به عنوان نمونه تعیین و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند ابزار تحقیق پرسشنامه ای مشتمل بر دو مقیاس ...

 • 5. تحلیل و رتبه بندی عوامل اجتماعی ایجاد بافت فرسوده شهری : مطالعه موردی شهر اصفهان

  شهر موجودی زنده و پویا است که کالبد آن در دوره های مختلف تحت تاثیر تحولات اقتصادی سیاسی فرهنگی طبیعی و اجتماعی شکل می گیرد و تغییر می کند در یک روند درست و سالم این تحولات به گونه ای است که عناصر قدیمی شهر ها مطابق با نیازهای نوین احیا گردند شهرهای تاریخی و قدیمی علیرغم وجود ویژگیهای مرکزیت ثقل اقتصادی ...

 • 6. بازارچه های مرزی و مکان یابی نامناسب آن ها در شهرها مورد: بازارچه مرزی شهر پاوه

  با رشد سریع شهرنشینی گسترش و پیچیده شدن مسائل شهری یکی از اولین مشکلات شهری که نزد برنامه ریزان دیده شده است مکان گزینی برای کاربری های مختلف شهری می باشد از جمله مهمترین این کاربری ها که در بسیاری از شهرها بویژه شهرهای مرزی تبدیل شده بازارچه های مرزی است با وجود این که هدف کلی یعنی صرفه اقتصادی ایجاد ...

 • 7. تاثیر گردشگری در احیا بافت تاریخی نمونه موردی: بخش مرکزی شهر اصفهان

  هدف اصلی از انجام این پژوهش پاسخ به این سوال است که گردشگری چگونه می تواند در احیا و حل برخی از مشکلات بافتهای تاریخی کمک نماید؟ دراین راستا بعد از بیان ارزش بافت تاریخی به مطالعه بخش مرکزی اصفهان که در برگیرنده ی بخش وسیعی از بافت تاریخی شهر است پرداخته و مشکلات حاکم بر آن بررسی می شود سپس تاثیرات ...

 • 8. مکانیابی پهنه های مستعد جهت احداث پارک کسب و کار سلامت با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی AHP در محیط GIS مطالعه موردی شهر مشهد

  شهر مشهد با وسعت حدود 230 کیلومتر مربع و جمعیتی بالغ بر دو میلیون و چهارصد هزار نفر به عنوان دومین کلان شهر ایران گسترش فیزیکی شهر در سالهای اخیر و رشد مراکز تجاری اداری خدماتی و مسکونی باعث ایجاد معضلات شهرنشینی و همچنین ایجاد مشکلات در خصوص فعالیت انواع کسب و کار شده است. امروزه احداث پارک کسب و کار ...

 • 9. امکان سنجی فضاهای زیرسطحی محدوده مرکزی شهرها نمونه موردی طرح بهسازی و نوسازی اطراف حرم مطهر حضرت رضا (ع)

  توسعه ی علم و تکنولوژی با مهاجرت فراوان مردم به شهرها همراه بوده است هجوم جمعیت به شهرها مشکلات شهری مرتبط با جمعیت محیط زیست ترافیک زمین و مصرف انرژی را به دنبال داشت دانشمندان و پژوهشگران صاحب نظر برای حل این معضلات بهره برداری و استفاده از فضای زیرزمینی را توصیه و ثابت کردند که استفاده از فضای سه ...

 • 10. مناسب سازی بافت تاریخی شهر یزد برای سکونت جوانان مطالعه موردی محله شش بادگیری

  توجه و برنامه ریزی برای جوانان موجب ارتقای وضعیت زندگی کل جامعه و برپایداری شهرها تاثیر مثبت دارد بافت تاریخی شهر یزد علیرغم مساحت قابل توجه و قابلیت های ویژه بسرعت در حال تخلیه شدن از جمعیت جوان و بومی است این امر زمینه ی فرسودگی جمعیتی بافت و بطور خاص حاکمیت ساختار سنی سالخورده در محله شش یادگیری ...

 • 11. مدلسازی محلات مسکونی مناسب شهر اردبیل به روش شاخص همپوشانی وزن دار در محیط GIS

  امروزه اغلب فرایندهای فیزیولوژی، جسمی و روانی انسان از شهرنشینی تاثیر پذیرفته اند لذا برخی از معضلات خاص بشر از مله بی خوابی، اضطراب افسردگی خستگی روانی و غیره از این امر ناشی می شود توسعه بی رویه شهری افزایش وسایل نقلیه و زوال محیط زیست اثرات زیان باری برساختار محیطی کالبدی شهر وارد کرده است فقدان ...

 • 12. تحلیل جمعیتی محلات حاشیه نشین مطالعه موردی محله سلمان آباد شهر اردبیل

  مهاجرت بخصوص مهاجرت روستا به شهر به عنوان یکی از پیچیده ترین پدیده های جمعیتی تحولات بسیار زیادی را در گسترش شهر و شهرنشینی بخصوص در شهرهای بزرگ و مراکز استان ها به وجود آورده است این مهاجرین به دلیل فقر اقتصادی و عدم مهارت تخصص و سواد کافی جذب حواشی شهرها و مناطق کم ارزش شهری شده اند و به دنبال خودمسائل ...

 • 13. شهر متذکر: شهری زیبا برای زندگی

  زیبایی را مراتبی است که عالیترین آن زیبایی معقول است و بی گمان آگاهی و دانش و بری بودن از جهل و غفلت یکی از زیباترین مراتبش زیبایی معقول است به تبع آن عناصر و سیما و منظر متذکر و آگاهی دهنده و یادآور و هدایت کننده نیز واجد زیبایی معقول و حتی زیبایی محسوس خواهند بود در واقع سیمای متذکر هم دارای زیبای ...

 • 14. تحلیل فضایی عوامل موثر برقیمت مسکن در ایران رهیافت رگرسیون وزنی جغرافیا

  بخش مسکن درایران طی سالهای اخیر نوسانات بسیاری را پشت سر گذاشته است که این نوسانات در سطح استانها و شهرهای مختلف دارای ابعادی مختلف بودهاست این مقاله بر آن است تا با استفاده از داده ها 30 استان کشور که مربوط به قیمت مسکن و برخی متغیرهای اثر گذار بر آن است و با بکارگیری تکنیک اقتصاد سنجی فضایی و روش ...

 • 15. بررسی نیازهای اطلاعاتی مدیران شرکتهای آب و فاضلاب و ارائه ی الگوی مفهومی مطالعه موردی استان آذربایجان شرقی

  این پژوهش که به منظور بررسی نیازهای مدیران آب و فاضلاب انجام شده تلاش کرده است ضمن بررسی نظریه و روشهای نیازسنجی اطلاعاتی اطلاعات مورد نیاز رده های مختلف مدیران در شرکت آب و فاضلاب استن آذربایجان شرقی را با استفاده از مطالعه استراتژی و اهداف سازمانی و بررسی وظایف مدیران و همچنین تعیین عوامل بحرانی موفقیت ...

1 2 3 4 بعدی »
تعداد کل: 49
آقای مشاور