مجموعه مقالات دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

 • 31. چگونگی شکل گیری و تداوم مشارکت شهروندان در اداره امور شهر

  توسعه فرهنگی تبیین کننده این واقعیت است که چگونه ابعاد دیگر توسعه بر بعد فرهنگی ان تاثیر می گذارد؟ بنابراین شناخت شاخصهای ان از جمله مشارکت و چگونگی ایجاد و تداوم آن در امر توسعه فرهنگی از اهمیت خاصی برخوردار است هدف این تحقیق شناخت پارامترهای مربوط به شاخص مشارکت شهروندان در اداره امور شهر از دیدگاه ...

 • 32. چند پارچگی مدیریت سازمان های مرتبط با گردشگری مذهبی - فرهنگی کلان شهر مشهد

  چندپارچگی تعدد و عدم ارتباط سازمند سازمانهایی که مدیریت گردشگری شهر را عهده دارند منجر به مسایل و مشکلاتی همچون موازی کاری خلا فعالیتی وخدماتی، پرت نیروی انسانی و سرمایه و در نهایت ناکارامدی سامانه گردشگری شهر شده است بطوریکه چند پارچگی در مدیریت اجزا و عناصر سامانه گردشگری شهر از جمله جاذبه های گردشگری ...

 • 33. حق شهروندی و فضای شهری

  حقوق شهروندی در قرون اخیر از مباحث پررونق و پرمناقشهی دو حوزهی حقوق و علوم سیاسی بوده است و شکلگیری آن هم زمان با تحولات اجتماعی برجستهای صورت گرفته است. اگرچه در ابتدای تاریخِ شهروندیِ مدرن، شهروندی و حقوق مترتب بر آن، صرفاً در چارچوب رابطهی فرد و دولت- ملت تعریف میشد. امروز همگام با تحولات اجتماعی ...

 • 34. درامدی بر تجارب بهسازی اسکان های غیررسمی با رویکرد مشارکتی مطالعه موردی تجربه زاهدان

  درایران اگرچه مشارکت در قالب تعاون، همکاری و همیاری مسبوق به سابقه است امااین پدیده به مفهوم واقعی خود یعنی مشارکت ساکنین در ایجاد اصلاح و اداره سکونت گاههای شهری هنوز در کشورنهادیه نشدها ست در سالهای اخیر اگرچه به نحو فزایندها ی سخن از مشارکت مردم در تمامی امور رفته است لیکن نقش مردم که در نوع خود ...

 • 35. سنجش سطوح توسعه یافتگی نواحی شهری با مدل ارزیابی چندشاخصه مطالعه موردی: استان مازندران

  تحقیق حاضر با هدف تعیین سطوح توسعه یافتگی نواحی شهر و درجه بندی آنها با استفاده از پنجاه شاخص توسعه در قالب شاخصهای زیربنایی، بهداشتی - درمانی و اموزشی - فرهنگی، اقتصادی - اجتماعی از نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1385 و شاخصهای برنامه ای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سال 1385 معاونت برنامه ریزی استانداری ...

 • 36. سنجش عوامل موثر بر امنیت درمحیطهای شهری نمونه مورد مطالعه شهر مشهد

  تامین امنیت به عنوان یکی از اساسی ترین نیازهای انسان همیشه و درهمه جوامع مورد توجه بوده است به همین دلیل سالانه میلیاردها دلار سرمایه مادی صرف تامین امنیت شهرها و سکونت گاههای مختلف شده و حتی هزاران نفر جان خود را برای تامین این خواسته مهم فدا می کنند به همین دلیل جستجو و تحقیق در ارتباط با راهکارهای ...

 • 37. سنجش میزان سرمایه اجتماعی در سطح محله

  برای دستیابی به توسعه محله ای که مبتنی بر مشارکت شهروندان در برنامه های توسعه می باشد بایستی ظرفیت سازی نمود ظرفیت سازی در سطح محله از طریق شناخت سرمایه اجتماعی میسر می شود هدف این مقاله شناخت ابعاد و سرمایه اجتماعی در سطح محله می باشد روش تحقیق مطالعه حاضر از نوع پیمایشی بوده داده های این پژوهش با ...

 • 38. شهر جدید اندیشه در مجموعه شهری تهران

  با گسترش روزافزون و همه جانبه شهرهای بزرگ از یک سو و افزایش مشکلات ناشی از تراکم بیش از حد جمعیت، صنایع و ... دراین شهرها بوجود امدن مسائل اقتصادی - اجتماعی وکالبدی کلان شهرها از سوی دیگر طرح احداث شهرهای جدید به عنوان یک حرکت اساسی در نظام شهرنشینی کشور از دهه 1360 اغاز شد و هم اکنون نیز ادامه دارد ...

 • 39. شهرهای جدید ایران اهداف اولیه، واقعیت امروز

  هنگامی که صحیت از شهر جدید می شود ذهن انسان سریعا به سمت ارمان شهرها و تجمیع ایده ال ها در این شهرها سوق پیدا می کند شهرهایی که با باورهای پسندیده و تفکرات بدیع شهرسازی همراه اند شهرهایی که به لحاظ طراحی، ساخت، و اجرا الگو هستند و یک شهروند دراین شهرها بدون دغدغه خاطر، با ارامشی که در نگرش این شهرها ...

 • 40. گذار از الگوی تک مرکزی به چندمرکزی گامی در راستای تمرکز زدایی و تعادل منطقه ای استان خراسان رضوی

  قطبی شدن تمرکز گزایی و تک مرکزی مانعی جدی در راستای توسعه پایدار شهری و تعادل فضایی منطقه ای به شمرا می رود الگوهای فضایی متعددی ا زجمله تمرکز متمرکز، تمرکز نیمه متمرکز و پراکنده برای تعادل بخشی و تمرکز زدایی امایشی و توازن فضایی ارایه شده اند دراین مقاله ابتدا مبانی نظری مربوط به همراه زمینه های نابرابری ...

 • 41. مدلسازی اقدامات احتیاطی در تدوین نقشه راه پدافند غیرعامل مجموعه های شهری

  تهیه نقشه راه کارراهه یا road map در پدافند غیرعامل مجموعه های شهری با توجه به فرصتها و چالشهای محیطی و همین طول نقاط ضعف و قوت درون شهری شرط اولیه اینده نگری در سلامت فردی و اجتماعی محسوب می شود از این روی بایستی از ابزارهای کارامد ومناسبی برای تخصیص بهینه منابع موجود به منظور تهیه نقشه راه و دستیابی ...

 • 42. مدیریت بافتهای فرسوده شهری در ایران

  موضوع فرسودگی بافتهای قدیم شهری خاص ایران نیست هرکشوری که در راه توسعه گام برداشته کم و بیش چنین مشکلاتی را تجربه کرده است از لندن به عنوان مهد صنعتی شدن گرفته تا پاریس دچار چنین مشکلی بوده وهستند درایران نیز افزایش جمعیت و مهاجرت توسعه بی رویه شهرها و تمرکز فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی در این بافتها ...

 • 43. مطالعه تهدیدها و فرصتهای متاثر از هم جواری مناطق صنعتی و مسکونی ازدیدگاه شهروندان نمونه موردی منطقه بیست و یک شهرداری تهران

  محدوده جغرافیایی منطقه بیست و یک تهران از یک زنجیره صنعتی کامل برخوردار است و همجواری بافت مسکونی در کنار بافت صنعتی از ویژگیهای این منطقه به شمار می رود فعالیت صنایع دارای اثرات منفی نظیر ایجاد الودگیهای محیط زیست و مشکلات ترافیکی می باشد این در حالی است که در اغلب موارد مزایای ناشی از فعالیت صنایع ...

 • 44. معرفی فرایند جامع برای گزینش محلات در اولویت برنامه سامان دهی وتوانمندسازی مورد: سکونت گاههای غیررسمی شهر گنبد کاووس

  یکی از مراحل اولیه و در عین حال اصلی مطالعات سامان دهی و توانمندسازی سکونت گاههای غیررسمی تعیین درجه توسعه یافتگی و محرومیت مناطق محلات، حوزه ها و بلوکهای اماری واحدهای همسایگی درمقیاس شهر با هدف شناسایی محلات فرودست شهری و سپس تعیین و گزینش محلات در اولویت برنامه جهت انجام مطالعات مرحله سوم چهارم و ...

 • 45. معیارهای سرزندگی فضاهای شهری مطالعه موردی: بخشی از خیابان ولیعصر تهران

  تاکنون به ویژگی سرزندگی محیطهای شهری در مطالعات، تحقیقات و پروژه های طراحی شهری درایران و تهران توجه جدی نشده است و بیشتر عرصه های عمومی که امروزه در سطح شهرها دیده می شوند محیطهای کسل کننده وغیر جذابی می باشند که هیچ انگیزه ای را در افراد برای رفتن و ماندن در انجا برنمی انگیزانند علاوه بر این در میان ...

« قبلی 1 2 3 4 بعدی »
تعداد کل: 56
آقای مشاور