مجموعه مقالات دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

 • 16. بررسی میزان مشارکت زنان در مدیریت شهری شهرداری مرکزی شهر اهواز

  این شهر به عنوان یک منبع توسعه است و جایگاه مدیریت شهری در روند توسعه شهر و بهبود سکونت گاههای شهری نقش بسیار مهم و تعیین کننده ای دارد روش این پژوهش پیمایشی است و اطلاعات آن از طریق پرسشنامه گرداوری شده است این پژوهش که به منظور بررسی میزان مشارکت زنان در مدیریت شهری تهیه شده است نشان میدهد که با افزایش ...

 • 17. بررسی و ارزیابی روشهای قیمت گذاری تراکم با ارائه تجربیات دیگر کشورها

  با افزایش مقدار فعالیتهای اقتصادی در یک شهر مقدار تقاضا برای سفر نیز افزایش پیدا می کند این افزایش سفر خود استفاده بیشتر ازتسهیلات موجود را در پی دارد که تا زمان رسیدن به حداکثر ظرفیت ادامه پیدا میکند با نزدیک شدن به ظرفیت به تدریج مقدار تراکم در تسهیلات بالاتر می رود ایجاد تراکم درشبکه حمل ونقل هزینه ...

 • 18. بررسی و اندازه گیری الودگی هوای شهر مشهد

  الودگی هوا به عنوان یکی از مهمترین ابعاد الودگی زیست محیطی باعث افزایش بیماریهای قلبی، تنفسی، کاهش میزان دید، سوزش چشم، و خسارت به گیاهان، حیوانات و اشیا در سطح جهانی منجر به گرمایش زمین افت ازن استراتوسفری، باران اسیدی، و ... شده است بطوریکه طبق براورد سازمان سلامت جهانی WHO سالانه بطور متوسط پانصد ...

 • 19. بررسی وضعیت درجه بلوغ الکترونیک درسازمان های ارائه دهنده خدمات دولتی الکترونیک در شهر مشهد

  هدف از مطالعه حاضر بررسی وضعیت درجه بلوغ الکترونیک در سازمان های ارائه دهنده خدمات دولتی الکترونیکی در شهر مشهد می باشد زیرا رسیدن به راهکارهای ارائه خدمات به صورت اسان کم هزینه و ان لاین و ارتباط دو سویه بین مردن و دولتمردان زمینه را برای توجه بیشتر به مکانیزم ارائه خدمات فراهم می نماید بررسی ها نشان ...

 • 20. بررسی ویژگیهای سکونت گاههای غیررسمی

  ویژگیهای توسعه ناموزون شهرهای بزرگ و نواحی اطراف آن ها در سالها ی اخیر روستاهای درون شهری را نیز از اسیب مصون نداشته است این بافت ها جدا از ویژگیهای خاص طبیعی، زیست محیطی شان بخشی از میراث فرهنگی و کالبدی شهر را عرضه میدارند و منشا هویت بسیاری از آنانی هستند که امروز در شهرهای بزرگ زندگی میکنند بدیهی ...

 • 21. برنامه ریزی استراتژیک شهرداری مشهد

  برنامه ریزی استراتژیک به عنوان ابزاری برای مدیریت تحول و پیچیدگی موجود در محیط می باشد براساس نتایج حاصل از مطالعات انجام شده هیچ یک از فرایندهای برنامه ریزی استراتژیک موجود در ادبیات بصورت خاص و جامع به برنامه ریزی استراتژیک شهرداریها نپرداخته اند. دراین مقاله فرایندتدوین برنامه استراتژیک بااستفاده ...

 • 22. برنامه ریزی فرهنگی درمحلات واقع در محور شرقی - غربی بازار کرمان

  عناصر شهری همگی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از فرهنگ تاثیر پذیرفته و دربسیاری از موارد بر آن تاثیر می گذارند سیما و منظر، فرم و کالبد طرح و نقشه گرچه عناصر کالبدی شهر محسوب می شوند همچنین عرصه اصلی تعاملات اجتماعی تولید و احیا فرهنگ شهری هستند فکر پیوند زدن برنامه ریزی با فرهنگ به عنوان شیوه ی زندیگ ...

 • 23. بهبود وضعیت فضاها و کاربری های شهری با استفادها ز تئوری تحلیل رفتار متقابل

  فضاهای عمومی در شهر باید طوری طراحی شوند که مردم بتوانند از آنها به طور موثر سودمندایمن و با رضایتمندی بسیار استفاده نمایند یکی از فاکتورها در رضایتمندی و خشنودی از شهر و فضاهای شهری ارتباط موثر فضاها و کاربری های مختلف با حالات افراد می باشد هدف از این پژوهش پاسخ به این سوال است که هر فضا و کاربری ...

 • 24. پهنه بندی خطر ریزش قنوات با توجه به کاربری اراضی شهری مطالعه موردی: منطقه یازده شهر مشهد

  در شهرهای بزرگ وجود قناتها همراه با افزایش جمعیت گسترش شهرنشینی و تغییر کاربری زمینهای کشاورزی و باغها به اماکن تجاری و مسکونی ساخت و ساز و بلندمرتبه سازی این شهرها را با مشکلی جدی روبرو ساخته است در محدوده شهر مشهد واقع در استان خراسان رضوی بیش از 100 رشته قنات شناسایی شده است که بدلیل خشکسالی های ...

 • 25. پیش بینی گسترش شهر مشهدبا استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی و سیستم های اطلاعات جغرافیایی

  با توسعه شهر و شهرنشینی در دهه های اخیر شهرها بسیار وسیعتر از گذشته رشد کرده اند رشد شهرها تحت تاثیر عوامل مختلف فضایی و غیر فضایی است از طرف دیگر پیش بینی سمت توسعه شهرها برای برنامه ریزی و تامین امکانات لازم برای رشد شهر بسیار ضروری است ما در این پژوهش با بهره گیری از فرایند تحلیل سلسله مراتبی و ترکیب ...

 • 26. تاثیر سیاست های مالی دولت دربخش حمل و نقل شهری بر پدیده نخست شهری در ایران

  نخست شهری به عنوان یکی از شاخصهای اندازه گیری تمرکز شهری است که از طریق سهم بزرگترین شهر در جمعیت ملی اندازه گیری می شود این شاخص بطور قابل توجهی تحت تاثیر زیرساختهای حمل و نقل است فراهم کردن این زیرساخت ها یکی از وظایف دولت است بنابراین سیاستهای دولت از این مجرا اثرات اشکاری بر الگوی توسعه شهری دارد ...

 • 27. تاثیر شهر نشینی و افزایش درامد بر مصرف انرژی با استفاده از روش همگرایی ARDL در اقتصادی ایران 1384-1346

  افزایش تقاضای انرژی در دهه های اخیر چشمگیر بوده و افزایش شهرنشینی نیز منجر به رشد مصرف ان شده است ما دراین مطالعه به دنبال بررسی تاثیر شهرنشینی و رشد تولید ناخالص ملی بدون نفت به قیمت جاری به عنوان متغیر های تاثیرگذار بررشد تقاضای مصرف انرژی می باشیم ازمدل ARDL در بازه زمانی 1346 تا 1384 برای ایران ...

 • 28. توانمندسازی معابر و محلات شهری در برابر بزهکاری از طریق طراحی محیطی cpted

  بزهکاری از جمله مهمترین معضلات اجتماعی دراکثر شهرهای دنیا است وقوع بزهکاری، برزندگی شهروندان و بربخش عمومی جامعه تاثیرات منفی روحی، جسمی و مالی می گذارد پژوهشها نشان میدهد که وجود برخی کاربری ها، تجهیزات و تاسیسات شهری در افزایش ایمنی و کاهش فرصتهای بزهکاری نقش بسزایی دارد و درنقطه مقابل نبود و یا کمبود ...

 • 29. جایگاه فضاهای عمومی در شهرسازی معاصر با تاکید بر شهرهای ایران

  فضاهای عمومی شهر از گذشته محل ارتباطات و تعاملات اجتماعی - فرهنگی شهروندان بوده اند هرچندکه اهمیت این فضاها در جوامع مختلف متفاوت بوده و در طول زمان تغییراتی داشته همواره نیاز به چنین فضاهایی احساس می شده است امروزه علیرغم رواج پدیده هایی نوین ارتباطی چون مطبوعات، رادیو وتلویزیون ماهواره و اینترنت نقش ...

 • 30. چالشهای برنامه ریزی راهبردی در شهرداریها شهرداری اصفهان و سازمان های وابسته

  دراین مقاله براساس مطالعاتی که برروی سازمان های وابسته به شهرداری اصفهان انجام شده است نکاتی پیرامون اجرای برنامه ریزی راهبردی و استقرار مدیریت راهبردی در شهرداری های کشور و سازما ن های وابسته به آنه مدنظر قرارگرفته و بررسی خواهد شد. سازمان های وابسته به شهرداری ها برای تحقق اهداف خود به منابعی نیاز ...

« قبلی 1 2 3 4 بعدی »
تعداد کل: 56
آقای مشاور