مجموعه مقالات اولین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

  • 46. وضعیت مسکن در بافت تاریخی شهر یزد

    مسکن در شهر یزد از تنوع و گوناگونی فراوانی برخوردار است. این تنوع، معلول عوامل اقتصادی، اجتماعی، معیشتی، شغلی، مذهبی، هنری، موقعیت جغرافیایی، تاریخ و فرهنگ و ... است. گذشته از عوامل یاد شده علوم و فنون، بورس بازی و دلالی نیز براین جریان تاثیر گذاشته است. در بافت جدید و محله های اعیان نشین شهر یزد مثل ...

  • 47. ارزیابی و مقایسه چهار سناریوی مختلف مدل کاربری زمین از نوع مدل گرین-لاری (مطالعه موردی منطقه کلان شهری تهران)

    مدل گرین – لاری به دلیل سادگی، ساختار علت و معلولی نیرومند و نیازهای اطلاعاتی محدود، از معدود مدلهای کاربری زمین است که در برآورد اشتغال و جمعیت مقبولیت یافته است. این مقاله به ارزیابی برآورد اشتغال و جمعیت با استفاده از مدل گرین- لاری پویا شده در یک دوره زمانی ده ساله در منطقه کلان شهری تهران و با ...

  • 48. از ضد شهرسازی تا شهرسازی طبیعی شهروندگرا

    تئوری پردازی در هر علمی- از جمله شهرسازی لازمه درک و تحلیل دقیقتر پدیده هاست. در کشورهای در حال توسعه معمولا نظریات بومی تولید نمی شود و اگر نگاه تئوریکی نیز برای تحلیل پدیده ها مورد استفاده قرار گیرد، منبعث از نظریاتی است که در کشورهای توسعه یافته ساخته و پرداخته شده است. این نظریات اگر چه اغلب منسجم ...

« قبلی 1 2 3 4
تعداد کل: 48
آقای مشاور