مجموعه مقالات اولین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

 • 16. پارکینگهای مکانیزه شهری

  روند رشد شهرنشینی در جهان از یک سو، تمرکز، فشردگی و سرعت جریان زندگی شهری در مراکز شهرها از سوی دیگر همچنین، نبود حمل و نقل عمومی پاسخ گوی نیاز شهروندان شهرهای بزرگ و در پی آن استفاده روز افزون از خودروهای شخصی در شهرها منجر به سنگینی و کندی ترافیک و افزایش شدید تقاضا برای پارک اتومبیل در مراکز شهرها ...

 • 17. تامین فضای اقامتی مناسب برای مسافران و زائران مشهد

  وجود جاذبه های توریستی فراوان در ایران و نیز مراثهای عظیم تاریخی و تمدن چندین هزار ساله این کشور، از جمله عواملی هستند که می توانند ایران را به یکی از قطبهای بزرگ جهانگردی تبدیل نمایند. شهر مشهد به دلیل سوابق تاریخی و وجود مرقد مطهر حضرت رضا (ع)، یکی از مهمترین زیارتگاههای شیعیان است و مورد توجه توریسم ...

 • 18. تحلیل الگوهای فضایی حوادث رانندگی در شهر رشت

  با گسترش روز افزون اتومبیل در کشور و محدودیت توسعه شبکه های ارتباطی، بر مشکل ازدحام شهری بویژه در شهرهای بزرگ افزوده شده است. یکی از تبعات مهم این وضعیت، تعداد زیاد حوادث رانندگی و خسارت های مالی و جانی فراوان می باشد. بخش عمده داده های مورد استفاده در این پژوهش از معاونت راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی ...

 • 19. تحلیل شاخصهای توسعه یافتگی مناطق یازده گانه شهر اصفهان

  براساس مطالعات به عمل آمده در زمینه شاخصهای توسعه انسانی مناطق یازده گانه شهر اصفهان، توزیع و پراکندگی این محرومیت و میزان آن در مناطق یازده گانه شهر متفاوت است. با توجه به محرومیتی که در ابعاد مختلف آن در شهر وجود دارد، ضرورت بازنگری و تحول در دیدگاههای سنتی و ایجاد زمینه های تغییر در جهت تغییرات اجتماعی- ...

 • 20. تحلیل مکانی فضای سبز شهری با به کارگیری سامانه اطلاعات مکانی (GIS)

  یکی از مشکلات اساسی شهرها، کمبود فضای سبز شهری است که از جنبه های مختلف بر زندگی انسان تاثیر سوء می گذارد. در مقایسه با استانداردهای شهر سازی، علاوه بر پایین بودن سطح کاربری فضای سبز در شهرهای مختلف ایران، پراکندگی نامناسب آن نیز مشکلاتی را به وجود آورده است که از جمله می توان به عدم توزیع عادلانه فضای ...

 • 21. تحلیل و ارائه مدلهای حرکت گردشگر در نقاط گردشگری شهری

  انسان در دوران صنعتی امروز برای گذران اوقات فراغت خود، آژانسهای مسافرتی را تاسیس کرد که بتدریج با توسعه فعالیتها در این زمینه، صنعت گردشگری بوجود آمد و آن به بزرگترین اهرم برای داشتن اقتصادی پایدار در کشورهای مختلف تبدیل شده است به افرادی که با هدف معین از نقطه ای به نقطه دیگر و با انگیزه های متفاوتی ...

 • 22. تحول برنامه مدیریت شهری اقتدارگرا به برنامه مدیریتی مشارکتی

  مدیریت روش دستیابی به اهدافی می باشد که برای سازمان در نظر گرفته شده است. وظایف یک مدیر شامل برنامه ریزی، سازماندهی، نظارت. انگیزش است. شهر نیز مانند یک سازمان است که باید برای نیل به اهداف آن برنامه ریزی شود و امور روزمره آن نیز مورد توجه قرار گیرد. عنصری که به این امور باید بپردازد مدیریت شهر نامیده ...

 • 23. تعیین سطح توسعه یافتگی نواحی شهر مشهد

  مطالعه حاضر، به رتبه بندی نواحی مختلف شهر مشهد براساس 40 شاخص در گروههای آموزشی، بهداشتی، اقتصادی- تجاری، رفاه خانوار، رفاه اجتماعی، زیرساختی و توسعه نیافتگی پرداخته شده است. برای دستیابی به اهداف مطالعه از روشهای تحلیل تاکسونومی عددی و مولفه های اصلی استفاده شده است. بدین گونه که نخست با به کارگیری ...

 • 24. توسعه شهری و تهدیدات زیست محیطی در سنندج

  نگرش به شهر به عنوان یک واحد اکولوژیکی مستلزم درک رابطه دقیق میان انسان و محیط است. شهرها سیستمهای بازی هستند که به طور مداوم منشاء تغییرات بوده و خود نیز در حال تغییر و تحول هستند. شهر سنندج به عنوان مرکز استان از تحولات دهه های اخیر دور نمانده و مرکزیت سیاسی استان، مرکزیت فرهنگی- اجتماعی جامعه کرد ...

 • 25. توسعه فضای سبز شهری و نقش آن در مدیریت محیط زیست کلان شهرها (مطالعه موردی: فضای سبز شهرهای اصفهان، تبریز، تهران و مشهد)

  در بسیاری از کلان شهرها، چشم انداز شهر چیزی جز ساختمانها، راهها و برجهای سر به فلک کشیده نبوده و انسان کمتر می تواند در گریز از انبوه سیمان و آسفالت آرامش یابد. این مسئله یعنی زیبایی و چشم انداز شهر، بالاخص در شهرهایی مانند مشهد و اصفهان که سالانه تعداد زیادی زائر و گردشگر از سراسر کشور و سایر نقاط ...

 • 26. جایگاه هویت ملی در برنامه های مدیریت شهری ایران

  این مقاله با بررسی شرایط شهرهای امروزی ایران از نظر شکل، منظر، زیباسازی شهری، نحوه استفاده از فرآورده های تبلیغاتی در شهرها، به تعریف هویت و هویت ملی می پردازد و پدیده جهانی شدن را در ارتباط با بوم ساختهای محیطی مورد توجه قرار می دهد. بر همین روال، به بررسی نقش و جایگاه مدیریت شهری امروز در حفظ و حراست ...

 • 27. حکمروایی شهری و نظام اداره شهرها در ایران

  حکومت شهری (Urban Government) و حکمروایی شهری (Urban Governance) به عنوان دو نمونه مثالی و دو رویکرد مقابل هم از نظام تصمیم گیری و اداره امور شهری تلقی می شوند. حکومت شهری، مجموعه سازمانهای مسئول اداره شهر را در بر می گیرد و متکی بر نهادهای رسمی است. اما حکمروایی شهری، فرآیندی است که براساس کنش متقابل ...

 • 28. رویکرد بومی و نوین برنامه ریزی کاربری زمین در توسعه شهری (مطالعه موردی:شهر زابل)

  اهمیت کاربری زمین شهری آنقدر مهم است که برخی از برنامه ریزان شهری در کشورهای پیشرفته آن را مساوی برنامه ریزی شهری می دانند. هدف از این تحقیق، ارائه رویکردهای بومی و نوین برنامه ریزی کاربری زمین در جهت تخصیص صحیح و بهینه و طرح های توسعه شهری است. عملکرد و روش رویکرد بومی در نحوه تخصیص کاربری زمین، با ...

 • 29. ساختار گردشگری مذهبی- فرهنگی کلان شهر مشهد

  این مقاله ابتدا به مفهوم گردشگری مذهبی (religious tourism) و زیارت (pilgrimages) که هر دو با اختلافاتی اندکی، عامل مهم جغرافیای انسانی در تعیین تمرکز گردشگری هستند پرداخته؛ سپس با توجه به ساختار و کارکرد خاص گردشگری مذهبی که ریشه در اعتقادات دینی- مذهبی دارند به تشریح ساختار گردشگری شهر مشهد با توجه ...

 • 30. سازمانیابی فضایی منطقه جدید تجاری ونک در تهران

  مرکز فعالیتی- تجاری تهران از هنگام تشکیل تا کنون در محل اولیه خود ثابت نمانده، بلکه همواره به سمت شمال حرکت کرده است. این جابجایی به معنی افول مرکز تجاری شهر، که بازار است، نیست بلکه بازار تهران تحت تاثیر عوامل مختلف فعالیتهای خود را به خارج از هسته اولیه گسترش داده است (مشهودی،6:1380). با گسترش همه ...

« قبلی 1 2 3 4 بعدی »
تعداد کل: 48
آقای مشاور