مدیریت استراتژیک

  • 1. تاثیر غیر مستقیم فناوری اطلاعات بر برنامه ریزی استراتژیک

    از آنجا که سازمان ها روز به روز پیچیده تر،غیر متمرکز تر و در سطح جهان پراکنده تر می شوند پیوسته بر اهمیت سیستم اطلاعات افزوده می شود. کسب و ارزیابی اطلاعات مستلزم صرف هزینه هایی است و منافعی هم به بار خواهد آورد. اطلاعات هم،مانند ماشین آلات، منسوخ و قدیمی می شود و باید آنها را از سیستم خارج کرد. یک ...

1
تعداد کل: 1
آقای مشاور