شهرهای جدید ایران اهداف اولیه، واقعیت امروز

913 بازدید
تاریخ انتشار: 1389/02/29
چکیده:

هنگامی که صحیت از شهر جدید می شود ذهن انسان سریعا به سمت ارمان شهرها و تجمیع ایده ال ها در این شهرها سوق پیدا می کند شهرهایی که با باورهای پسندیده و تفکرات بدیع شهرسازی همراه اند شهرهایی که به لحاظ طراحی، ساخت، و اجرا الگو هستند و یک شهروند دراین شهرها بدون دغدغه خاطر، با ارامشی که در نگرش این شهرها است زندگی می کند فضاهای امنی امکانات رفاهی - تفریحی مناسب، مراکز محلات پایدار، کانونهای قوی اجتماعی و خلاصه شیوه زندگی ایده ال ایا واقعا شهرهای جدید این چنین هستند؟ دراین مقاله ضمن بررسی سیر تحولات شهرهای جدید وجوه تشابه و تفاوت شهرهای جدید ایران با کشورهای پیشرفته و مزایا و معایب انواع شهرهای جدید بررسی شده و سپس عملکرد شهرهای جدید ایران در قبل و بعد از انقلاب مقایسه شده و دلایل عدم موفقیت برخی از شهرهای جدید ایران مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته و نهایتا راهبردهایی درزمینه سیاستگذاری شهرهای جدید ارائه شده است.

کلمات کلیدی: شهرهای جدید، عملکرد، شهرنشینی، ایران

اضافه به سبد خرید: شهرهای جدید ایران اهداف اولیه، واقعیت امروز

قیمت: 15,000 ریـال
15 صفحه   |   حجم فایل: 327 KB   |   فرمت: Pdf

نظرات

نام (ضروری)
پست الکترونیک(ضروری)
نظرشمــا
ارسال نظر
1509 P
آقای مشاور