شهر جدید اندیشه در مجموعه شهری تهران

1,300 بازدید
تاریخ انتشار: 1389/02/29
چکیده:

با گسترش روزافزون و همه جانبه شهرهای بزرگ از یک سو و افزایش مشکلات ناشی از تراکم بیش از حد جمعیت، صنایع و ... دراین شهرها بوجود امدن مسائل اقتصادی - اجتماعی وکالبدی کلان شهرها از سوی دیگر طرح احداث شهرهای جدید به عنوان یک حرکت اساسی در نظام شهرنشینی کشور از دهه 1360 اغاز شد و هم اکنون نیز ادامه دارد اما ر و اطلاعات موجود نشان میدهد که جمعیت شهر تهران در طی سه دهه 1335-1365 حدودچهاربرابر شده درنتیجه مسئولان به عنوان راه حلی برای کاهش جمعیت این کلان ش هر ایجاد شهرهای جددی را پیشنهاد کردند شهرهای جدید هشتگرد، پردیس، پرند، اندیشه از جمله این شهرها می باشند که در اطراف تهران مکان یابی، تاسیس و مسکون شده اند. متاسفانه شهرهای جدید درایارن با مشکلات و کمبودهای بسیاری روبرو هستند به گونه ای که انها را از اهداف اولیه احداث شان دور کرده است و به نظر می رسد تنها توانسته است سهم کوچک و اندکی در کنترل افزایش جمعیت و جذب جمعیت مازادکلان شهرها داشته باشد شهر جدید اندیشه یکی از پروژه های موفق و در حال اتمام و بهره برداری محسوب می شود.

کلمات کلیدی: شهرهای جدید، فاصله از کلان شهر بازار کارف قیمت زمین

اضافه به سبد خرید: شهر جدید اندیشه در مجموعه شهری تهران

قیمت: 9,000 ریـال
9 صفحه   |   حجم فایل: 194 KB   |   فرمت: Pdf

نظرات

نام (ضروری)
پست الکترونیک(ضروری)
نظرشمــا
ارسال نظر
1508 P
آقای مشاور