امنیت زنان در فضای شهری

2,487 بازدید
نویسندگان: سمیه ورشوی
تاریخ انتشار: 1389/02/29
چکیده:

شهر فضایی است که تحرک، تداوم و توسعه از مشخصات بارز آن به شمار می اید و ناگزیر از تحرک و توسعه در فضای مکانی است فضاهای شهری بدلیل جوانب فیزیکی و کالبدی خود نوعی فضای نمادین است که با شهر و کالبد شهر پیوندی عمیق دارد بنابراین فضای شهری فضایی است که عنصری هویت بخش از یک شهر تلقی می شود دراین مقاله به بصورت نظری تنظیم داده شده است سعی بر این است که به بررسی ویژگیهای فضایی و تاثیری که بر امنیت زنان در فضاهای شهری دارد پرداخته شود لذا برای این منظور با استفاده از تحقیقاتی که در این زمینه انجام شده است و نظریه هایی از قبیل طراحی شهری عوامل پیوند محله ای فضای قابل دفاع، پنجره شکسته و ...به تحلیل وضعیت موجود امنیت شهری پرداخته شده است در نهایت راهکارها و پینشهادهایی در زمینه حضور هرچه بیشتر زنان در شهر با توجه به رویکرد امنیت شهری ارائه گردیده است.

کلمات کلیدی: امنیت شهری، فضای شهری، شهر سالم و ایمن، زنان

اضافه به سبد خرید: امنیت زنان در فضای شهری

قیمت: 9,000 ریـال
9 صفحه   |   حجم فایل: 147 KB   |   فرمت: Pdf

نظرات

نام (ضروری)
پست الکترونیک(ضروری)
نظرشمــا
ارسال نظر
1477 P
آقای مشاور