سوال های متداول کاربران درباره رشته مدیریت منابع انسانی

9,671 بازدید

موضوع: مدیریت منابع انسانی/تفاوت گرایش های منابع انسانی
تفاوت رشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی با رشته مدیریت منابع انسانی چیست؟

با سلام
تفاوت رشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی با رشته مدیریت منابع انسانی در این است که اولی زیر مجموعه رشته مدیریت دولتی است لذا دروس مربوط به مدیریت دولتی مثل تصمیم گیری در سازمان های دولتی و به طبع این دست مسائل، هم در رشته مذکور ارائه می شوند. ولی در مدیریت منابع انسانی ، بحث اصلی منابع انسانی است و دروس تخصصی تری ارائه می شود که بدرد تمامی سازمان ها بخورد. در واقع همانطور که در اسم رشته ها مشخص شده است هدف گزینه اول تربیت مدیر برای سازمان های دولتی بوده و دومی برای تمامی سازمانها تدوین شده است. اما با ورود به بازار کار تفاوت ها از نگاه کارفرمایان به این ظرافت نیست و تقریبا یکسان به هردو نگاه می کنند.

نظرات

نام (ضروری)
پست الکترونیک(ضروری)
نظرشمــا
ارسال نظر
3684 Z
آقای مشاور