جزوه پژوهش عملیاتی مقدماتی

6,770 بازدید

این فایل حاوی بخش اول جزوه پژوهش عملیلتی خانم زهرا حسینی بوده و حاصل چند سال تدریس ایشان می باشد. فهرست مطالب به شرح ذیل می باشد:
مقدمه
فرموله کردن
حل ترسیمی
سیمپلکس
حالت های خاص در روش سیمپلکس
مساله ثانویه
روابط بین مساله اولیه و ثانویه
روش سیمپلکس ثانویه

نظرات

melisa83
1392/12/25

لطفا ما را در قبولی کارشناسی ارشد یاری کنید

3289 Z
آقای مشاور