جمعه 28 بهمن 1390 - 13:57

آیا می دانید ثروت کوروش چه بود؟

منبع: پاپیروس دسته: مدیریتی 2,568 بازدید

کورش

زمانی کزروس به کورش بزرگ گفت: چرا از غنیمت های جنگی چیزی را برای خود بر نمی داری و همه آن ها را به سربازانت می بخشی. کورش گفت: اگر غنیمت های جنگی را نمی بخشیدیم الان دارایی من چقدر بود؟ کزروس عددی را با معیار آن زمان گفت. کورش یکی از سربازانش را صدا زد و گفت برو به مردم بگو کورش برای امری به مقداری پول و طلا نیاز دارد. سرباز در بین مردم جار زد و سخن کورش را به گوششان رسانید. مردم هرچه در توان داشتند، برای کورش فرستادند. وقتی که مالهای گرد آوری شده را حساب کردند، از آنچه کزروس انتظار داشت، بسیار بیشتر بود. کورش رو به کزروس کرد و گفت: ثروت من اینجاست. اگر آنها را نزد خود نگاه داشته بودم، همیشه باید نگران حفظ آنها می بودم. زمانی که ثروت در اختیار توست و مردم از آن بی بهره اند، مثل این می ماند که تو نگهبان پولهای آنها هستی تا مبادا کسی آن را ببرد.

نظرات

نام (ضروری)
پست الکترونیک(ضروری)
نظرشمــا
ارسال نظر
547 N
آقای مشاور