چهار شنبه 27 دی 1396 - 08:34

باید به فکر مهندس دانشجو باشیم و نه دانشجوی مهندسی

منبع: خبرگزاری مهر دسته: دانشگاهی 3,931 بازدید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علم و صنعت، همایش «آموزش، برنامه ریزی و ارزیابی» با حضور مشاور علمی رییس جمهور، در این دانشگاه برگزار شد. رضا فرجی دانا در این همایش، دوران حاضر را عصر غربت آموزش دانست و گفت: در حرکت تعالی بخش تبدیل دانشگاه‌های نسل اول به نسل دوم، آموزش فدا شد و بیم آن است در تبدیل به دانشگاه نسل سوم، آموزش و پژوهش، فدای کارآفرینی شود.
وی با تاکید بر اهمیت آموزش مهندسی گفت: آموزش در هر رشته ای از مکانیزم ثابتی پیروی می کند ولی باید به آموزش مهندسی، توجه خاص نشان داد. مهندسی، فنون، دانش و توانمندی‌هایی است که ذاتا در طبیعت دستکاری می کند و تاثیرش بر جامعه بشری بسیار مهم است.
مشاور علمی رییس جمهور افزود: در آموزش مهندسی، جنبه هایی مطرح است که در سایر رشته ها مطرح نیست و لذا در برنامه ریزی و ارزیابی باید این وجوه را مورد نظر قرار دهیم و از آنجا که مهندسی، تداخلی در نظم طبیعی جهان ایجاد می کند، باید مفهوم توسعه پایدار در فعالیت مهندسی، مورد توجه قرار گیرد. وی تاکیدکرد: باید به اخلاق حاکم بر فعالیت مهندسی، چشم داشت وگرنه نمی توان در آینده بهبودی در محیط زیست انتظار داشت. وی همچنین با اشاره به وجه اقتصادی فعالیت مهندسی گفت: از مهمترین بخش های اخلاق در وجه اقتصادی، ممیزی محیط زیست برای پروژه هاست که باید تاثیر پروژه بر محیط زیست، تا انتها دیده شود.
مشاور علمی رییس جمهور با بیان اینکه دانشجوی آچار به دست یک نقطه قوت است، گفت: باید به فکر مهندس دانشجو باشیم و نه دانشجوی مهندسی و آموزش مهارت های عمومی و تخصصی، از وظایف ماست که در تدوین برنامه باید به آن توجه کنیم. وی همچنین تصریح کرد: باید به استانداردسازی، یعنی آموزش استاندارد و استاندارد آموزش توجه کرد و حیف است به کیفیت افزایی آموزش عالی در آموزش مهندسی کم توجه باشیم.

نظرات

نام (ضروری)
پست الکترونیک(ضروری)
نظرشمــا
ارسال نظر
3774 N
آقای مشاور