چهار شنبه 01 شهریور 1396 - 10:54

رابطه سازمانی مدیر - کارمندی به سبک اسکاندیناوی

منبع: عصر ایران دسته: مدیریتی 1,851 بازدید

رابطه کاری بین مدیران و کارمندان برخی ادارات و نهادهای دولتی و عمومی در کشور دانمارک در حوزه اسکاندیناوی (شمال اروپا) تا حدود زیادی روی یک محور مشترک به نام " برنامه اهداف کوتاه مدت سالیانه" می چرخد به این معنا که تک تک ادارات زیر مجموعه شهرداری ها و اتحادیه های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی در دانمارک موظف هستند تا همه ساله برنامه کوتاه مدتی در راستای رسیدن به اهداف اداره‌ی مربوطه خود،تدوین کنند.رابطه سازمانی مدیر - کارمندی به سبک اسکاندیناوی

طبق قوانین کشور دانمارک یکایک کارکنان باید در تدوین برنامه اهداف کوتاه مدت سالیانه شرکت کرده و نظرات خود را بیان نمایند. تمامی کارگران و کارمندان امکان تاثیرگذاری در تدوین اهداف برنامه کوتاه مدت سالیانه را دارند. بدین ترتیب که اگر بتوانند نظر اکثر کارگران و کارمندان را به پیشنهادهایشان جلب کنند، پیشنهاد مذکور در برنامه سالیانه گنجانده می شود.

پس از اتمام تدوین برنامه اهداف کوتاه مدت سالیانه، این کلیت باید به تصویب نماینده کارگران، نماینده کارمندان - با نظارت اتحادیه کارگران و کارمندان - و نیز معاون رییس و رییس برسد و پس از تصویب، یکایک کارگران، کارمندان و تیم ریاست همه در راه رسیدن به اهداف مصوبه باید تلاش کرده و از بندبند آن حمایت کنند.

مسئولیت اجرایی برنامه اهداف کوتاه مدت سالیانه بر عهده رییس هر ارگانی می باشد و رییس موظف است سالیانه حداقل دوبار تمامی کارگران، کارمندان و نماینده های اتحادیه هایشان را در جریان پیشرفت امور قرار بدهد ؛ همچنین مصوبه برنامه اهداف کوتاه مدت سالیانه باید به شهرداری هم فرستاده شود و شهرداری ها نیز به صورت مستقل ناظر بر اجرای مصوبه های آن می باشند.

برنامه اهداف کوتاه مدت سالیانه در دانمارک و نقش اساسی مدیران

در تمامی مراحل اجرایی اهداف کوتاه مدت سالیانه مدیران نقش اساسی را بر عهده دارند چرا که مواردی نظیر موارد زیر در چنین برنامه های کوتاه مدتی مد نظر است؛ مواردی چون:

  • فراهم بودن محیط کاری مملو از انرژی مثبت و بدور از غیبت و کنایه

  • فراهم بودن شرایط برای رشد یکایک کارگران و کارمندان

  • فرستادن کارگران و کارمندان به دوره های مورد نیازشان برای بهینه کردن و بالا نگه داشتن سطح استاندارد کاری

  • پشتیبانی کارگران و کارمندان از یکدیگر و سعی در گروهی حل کردن – و نه فردی- مشکلات

  • جلسات هفتگی کارگران و کارمندان که معمولا نباید بیشتر از 2 ساعت به طول انجامد.

  • تشکیل جلسات متعدد رییس با تک تک کارگران و کارمندان و تدوین برنامه ای متفاوت برای یکایکشان با توجه به مشکلات و نیازهای آنها؛ هدف از تشکیل این جلسات شناخت بیشتر کارکنان می باشد تا بتوان کمک های مورد نیازشان را در اختیارشان قرار داد.

  • تمامی شهرداری ها؛ مدیران و روسای بخش های مختلف را با شرکت دادن آنان در دوره های نحوه کمک به کارکنان زیردست آموزش می دهند تا کارکنان بتوانند بیشترین کمک ها را بگیرند.

در دانمارک جلسات مدیر یا رییس با کارکنان با نام جلسات "موس" معروف است. این جلسات هر سه یا چهار ماه یکبار با یکایک کارکنان و بصورت انفرادی برگزار می شود و کارکنان اجازه دارند تا در صورت تمایل مسایل و مشکلات شخصی خودشان را با رییس یا مدیرشان در میان بگذارند و در صورت نیاز یاری بطلبند. آنها اطمینان دارند که رییس مشکلات آنان را با دیگران در میان نخواهد گذاشت.

در دانمارک تمامی کارکنان به کسی مدیر خوب و موفق می گویند که او باعث آرامش و آسایش فکری یکایک کارکنان شده باشد، پشتیبان یکایک کارکنانش باشد، و مدیری قاطع و مدبر باشد تا بتواند سکان کشتی را در طول سال هدایت کرده و به ساحل اهداف برنامه های کوتاه مدت یک ساله برساند.


منبع: http://www.asriran.com/fa/news/555889

نویسنده: نادر رستمی مسن

نظرات

نام (ضروری)
پست الکترونیک(ضروری)
نظرشمــا
ارسال نظر
3764 N
آقای مشاور