بازرگانی بین الملل

  • 1. بازرگانی بین الملل (نظریه ها و کاربردها)

    بازرگانی بین الملل - نظریه ها و کاربردها

    پیشگفتار
    با توجه به پیشرفت فنی و اقتصادی بویژه توسعه روزافزون ارتباطات همواره بر حجم مبادلات جهانی افزوده شده و تجارت بین المللی مدرنتر از گذشته ادامه یافت. همراه با پیشرفت ...

1
تعداد کل: 1
آقای مشاور